Fietsstraat Molenwijkse weg

Fietsroute naar sport accommodaties Boxtel Noord-West.

Molenwijkseweg-Fietsstraat3

Tijdens de reconstructie van de Baandervrouwenlaan deden wij een voorstel om een fietsroute te creëren vanuit Souverein in Munsel via Keizerstraat als fietsstraat en verder met een doorsteek naar de Parklaan. Dit werd geannuleerd vanwege kosten en het Wijkplatform keurde de ombouw naar Keizerstraat als fietsstraat af.
Door de Fietsersbond werd in overleg met de wethouder voortdurend gevraagd de Molenwijkseweg om te bouwen tot fietsstraat vanaf de Redoutestraat. Het gedeelte van Redoutestraat tot Parklaan is vanwege het slechte wegdek met wortelopgroei voor de fietser zeer onaangenaam. Hoog tijd om hier iets aan te doen en dus een prachtige gelegenheid de fietsstraat door te trekken tot de Halderheiweg.

Wat leren we van de aanpak los stukje fietsstraat
De reconstructie van de Molenwijkseweg tussen Halderheiweg en de grens met Esch naar fietsstraat zien wij als een losse stap om de fietser op een hoger plan te brengen. Sinds de gemeente maatregelen kaarten van 1996, waarin Oost werd genoemd als fietsvriendelijke wijk met ruime fietspaden door de wijk, is het fietsbeleid verworden tot een aanleunende functie in samenhang met aanpassingen voor de auto. Steeds vaker werd de auto leidend. In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoer Plan (GVVP) 2008 leek het er even op dat een autoluw centrum tot de mogelijkheden ging behoren. Via Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) ging dit plan in versnelling dankzij de extra financiële impuls. Met de komst van Boxtel Bicycle in 2014 kreeg het fietsbeleid een nieuwe impuls met diverse concrete plannen . We moeten nu terugkijkend constateren dat Boxtel Bicycle veel van een papieren tijger heeft. Onze hoop is gevestigd op Move’31. We zullen ons best doen de fiets en de voetganger vooral binnen de kommen van Boxtel een leidende rol te geven.

Molenwijkseweg-Fietsstraat4.JPG

Categorieën