Provinciale projecten (Noord-Brabant)

SnelFietsRoute (SFR) ’s-Hertogenbosch – Eindhoven

De provincie wil het gebruik van de fiets verder stimuleren door:

  • het verbeteren van de fietsinfrastructuur,
  • het betrekken van werkgevers bij fietsstimuleringsprojecten,
  • en het benutten van innovaties op het gebied van de fiets.

Met de snelle ontwikkeling die de e-bike doormaakt in combinatie met een goed netwerk van snelfietsroutes pakken steeds meer mensen de fiets in plaats van de auto. Die draaien hun hand niet meer om voor een dagelijkse fietstocht van 15, 20 of zelfs 30 kilometer waar ze normaal voor in de auto of de bus zouden stappen.

Zie in dit verband: “Uitvoeringsprogramma snelfietsroutes vastgesteld”

Een belangrijke document in dit kader voor Boxtel is: “Van verkenning naar voorkeurstracé”

Duits Lijntje

Het idee om het tracé van het Duitse Lijntje te gebruiken voor een fietspad is al oud, zie Duits Lijntje-Eindrapportage

Naar aanleiding van het beschikbaar komen van het tracé van het Duitse Lijntje t.b.v. de uitbreiding van Keulsebaan is een burger-initiatief op gang gekomen om genoemd rapport uit de la te krijgen.

Een reeks gemeenten zal moeten meewerken, en dan hebben we nog maar de helft van het tracé; de andere helft ligt in Duitsland.

In Meijerijstad, onze buurgemeente, zijn ze al op weg: daar wordt het tracé gebruikt voor een SFR van Veghel naar Uden.

In Boxtel is het (ondanks een lonkend perspectief, zie document hieronder) nog niet zo ver.

pdf ⋅ 202 KB

Duits Lijntje: Een lonkend perspectief

Download