Beleid

Boxtel  Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan 2008-2020 Definitief

Het GVVP geeft een overzicht van maatregelen die nodig zijn om de gemeente Boxtel voor de komende jaren leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar te houden.

Klik hier op het document te openen

Boxtel Bicycle 2010 – 2020

Na vaststelling van het GVVP heeft de raad het college opdracht gegeven tot het opstellen van dit fietsplan. Op basis van het fietsplan wil de gemeente Boxtel de komende jaren concrete stappen zetten om het fietsgebruik te stimuleren.

Klik hier om het document te openen

Visie van de Fietsersbond (Boxtel, Maart 2018)

Onze visie is eind 2017 uitgebracht in verband met de, toen aanstaande, verkiezingen voor de gemeenteraad. We baseerden ons op een (fiets-selectie) uit het regeerakkoord en staand fiets-beleid van de provincie en gemeente. In grote lijnen is onze visie nog ongewijzigd.

pdf ⋅ 573 KB

Fietsvisie 2018

Download