Over Marcel van de Langenberg

Marcel van de Langenberg

Ik ben een actief lid van de Fietsersbond woonachtig in Liempde.

Ik ben meer betrokken geraakt bij de activiteiten van de Boxtelse afdeling van de Fietsersbond na de herindeling en de problematische afwikkeling van het (fiets-) verkeer in het dorp Liempde.

Duurzaamheid, waaronder ook fysieke gezondheid en beleving van landschap en natuur, zijn mijn voornaamste drijfveren om me in te spannen voor een fietsmobielere wereld.

Tevens ben ik actief lid van de Natuurwerkgroep Liempde waarvan de leden de volgende doelen nastreven: het bevorderen van het natuurbewustzijn en het behartigen van het belang van natuur en landschap in Liempde.

Fietsgroeten,

Marcel