Gemeentelijke projecten (Boxtel)

Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)

Het kabinet heeft het voornemen om spoorverbindingen met een hogere frequentie dan tot nu toe te gaan gebruiken. In Boxtel, met het spoor-knooppunt tussen Den Bosch, Tilburg en Eindhoven gaat daar het een en ander van merken. De zogenaamde dubbele overweg in de Tongersestraat zal zo vaak en langdurig dicht zijn dat de gemeenteraad al in 2015 heeft besloten om deze overweg op te heffen en te vervangen door een tunnel voor langzaam verkeer (fietstunnel). In dat verband is een overeenkomst (BOK, Bestuursovereenkomst 2013) aangegaan tussen de gemeente, de provincie en het ministerie van Infrastructuur en Milieu, teneinde de volgende maatregelen te kunnen nemen (en financieren):

  1. de dubbele overweg te sluiten voor alle verkeer en een fietstunnel aanleggen voor langzaam verkeer
  2. een capaciteitsuitbreiding van de Keulse Baan (de verbinding tussen het Industrieterrein en de A2),
  3. een verbindingsweg om Kalksheuvel, tussen het industrieterrein en de Kapelweg (verbindingsweg Ladonk en Kapelweg (VLK)) richting Oisterwijk,
  4. een aanpassing van de wegen-structuur in Tongeren (het gebied tussen de spoorwegen van Boxtel naar Den Bosch en naar Tilburg
  5. een aanpassing van de overweg in de Runsdijk (gemeente Haaren, in de weg van Esch naar de A2)

Geïnteresseerden (uit de Boxtelse bewoners) werden uitgenodigd om plaats te nemen in een Klankbordgroep (op PHS-niveau, de klankbordgroep-PHS (KBG-PHS)) en/of werkgroepen (op project-niveau).

In één van de eerste bijeenkomsten van de KBG-PHS werd onderkend dat de 5 genoemde projecten onvoldoende zouden zijn voor de ingrijpende gevolgen op het gehele Boxtelse wegennet. In alle wijsheid werd besloten een 6e werkgroep op te richten, als volgt:

  1. aanpassingen in het onderliggend wegennet (OWN); niet vallend onder een van de genoemde projecten).

Fietsersbond Boxtel heeft in alle klankbordgroepen een actieve rol gespeeld:

pdf ⋅ 590 KB

FB190523-zienswijze-Keulsebaan

Download

pdf ⋅ 2 MB

FB190522-Zienswijze-fietsonderdoorgangtongeren

Download

De vertegenwoordiger van de Fietsersbond afdeling Boxtel in de externe klankbordgroep: Richard Termeer.

Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) van 2008 is toe aan een actualisatie met een nieuwe plan-horizon.

MOVE ’31 moet leiden tot een actuele visie op mobiliteit in de gemeente Boxtel, als basis voor de antwoorden op mobiliteitsvragen van morgen en vooral de uitdagingen van de toekomst. De visie en uitwerking daarvan in mobiliteitsbeleid vormen een kader voor het oplossen voor grotere en kleinere mobiliteitsvraagstukken waar de gemeente Boxtel voor komt te staan en vormen de basis voor maatregelen.

Het project is midden 2017 begonnen met een projectplan (klik hier om het projectplan te openen).

De voortgang van het project is door omstandigheden naar een later tijdstip in 2018 verschoven (collegebesluit).

De fietsersbond heeft in een algemene visie een eerste aanzet tot fietsinfra ’31 opgezet.

pdf ⋅ 573 KB

Fietsvisie 2018

Download

Zienswijze Move31

Concessies in wegontwerp worden te gemakkelijk gemaakt, eerst de rijbaanbreedte en de rest is voor de fietser. Door bredere fiets(suggestie) stroken wordt beter duidelijk hoeveel ruimte de fietser echt nodig heeft!

pdf ⋅ 182 KB

FB190427-zienswijze-Move31-fase1

Download