Werkgroep “Onderliggend Wegennet (OWN)”

Vertegenwoordiger van de fietsersbond, afdeling Boxtel: Richard Termeer
Over dit deelproject is in de BOK niets bepaald.
Mogelijk gaat dit deelproject OWN verder onder MOVE’31.