Werkgroep “Keulsebaan”

Vertegenwoordiger van de Fietserbond afdeling Boxtel:  Richard Termeer

De Keulsebaan vormt de zuidelijke ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer naar de A2 tussen bedrijventerrein Ladonk met aansluitingen bij de Parallelweg zuid, de Oirschotseweg en de Eindhovenseweg. Liempde sluit aan op het laatste deel naar de A2 als ook het bedrijventerrein Daasdonk via de Oude Rijksweg

In de BOK is bepaald, in grote lijnen, dat de capaciteit voor autoverkeer, tussen de spoortunnel en de A2 van 2×1 naar 2×2 banen moet worden opgewaardeerd. De spoortunnel wordt ongewijzigd gehandhaafd (2×1 banen).

De Fb heeft onderkend dat de Keulsebaan een lastig te nemen barrière voor fietsers zal worden en heeft daarom ingezet op:

 • behoud van alle huidige verbindingsmogelijkheden voor fietsers, veilig en zonder lange wachttijden,
 • tenminste één ongelijkvloerse verbindingsmogelijkheid waarmee alle huidige doelen kunnen worden bereikt.

De situatie is nu dat de gemeente een beslissing moet nemen over een voorontwerp. In grote lijnen komt dat voorontwerp neer op:

 • VRI’s (verkeersregelinstallaties; géén rotondes) t.h.v.
  • afslag Oirschotseweg,
  • kruising Eindhovenseweg,
  • afslag Peerkesbos
  • aansluiting A2-richting Eindhoven,
  • aansluiting A2-richting Den Bosch,
 • 2×2 banen tussen Oirschotseweg en A2 (met afslagbanen waar nodig),
 • fiets-deelname aan de VRI’s (behalve bij de A2),
 • vervallen van de (fiets)-oversteek van de Goorestraat naar Kleinder Liempde.

Het voorontwerp bevat geen wijzigingen in de situatie op de Eindhovenseweg (gebrek aan ruimte voor het huidige én toekomstige verkeersaanbod).

In dit verband hebben wij een formele “zienswijze” in concept klaar liggen.

pdf ⋅ 197 KB

Zienswijze Keulsebaan

Download

De zienswijze concentreert zich op de Keulsebaan. Omdat wij van mening zijn dat de Keulsebaan niet losgezien kan worden van de Eindhovenseweg hebben we daarover een aanvullende toelichting (in concept) opgesteld.

pdf ⋅ 289 KB

Toelichting zienswijze Keulsebaan

Download