Klankbordgroep Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)

Vertegenwoordiger van de Fietsersbond, afdeling Boxtel: Pierre van den Oord

Deze KBG heeft zich in de praktijk gericht op de overleg-processen zoals die zich in de WG’n afspeelden. Het belangrijkste probleem was dat de ambtelijke medewerkers zich strikt hielden aan de opdrachten zoals die in de BOK waren omschreven. Direct gerelateerde problemen (denk bijvoorbeeld aan de beperkte ruimte op de Noord-Zuid-as, die door het opwaarderen van de Keulse baan erg druk kan worden, en soortgelijke zaken) vielen buiten de scope van de WG’n en kwamen derhalve ook niet aan de orde.

De KBG-PHS heeft op 30 augustus 2018 een advies uitgebracht aan de Gemeenteraad en zichzelf opgeheven.