Werkgroep “Verbindingsweg Ladonk Kapelweg (VLK)”

Vertegenwoordiger van de Fietsersbond, afdeling Boxtel: Pierre van den Oord

De Verbindingsweg Ladonk Kapelweg heeft als belangrijkste doel om het vrachtverkeer op de Kapelweg in de wijk Kalksheuvel (meestal gericht op/van Oisterwijk en Tilburg). In het verleden werd deze weg ook wel aangeduid als TALK-weg (Tracé A2 Ladonk Kapelweg).

In de BOK (en de bijbehorende schetsen in de bijlage) is bepaald, in grote lijnen, dat de verbindingsweg er moet komen en dat deze moet lopen tussen de huidige N624 met fietspad noordelijk van de spoorlijn, over de spoorwegovergang d’Ekker en verder naar het korte weggetje de Colenhoef (op het bedrijventerrein). Verder is de spoorwegovergang Kapelweg gesaneerd voor gemotoriseerd verkeer; deze blijft open voor langzaam verkeer.

Fietsverkeer in dat gebied speelt zich af op de Kapelweg en door Kalksheuvel zelf. De VLK zal het (fiets)-verkeer van de Kalksheuvel naar de Kampina (met het buurtschap de Roond daartussen) doorsnijden. De Kapelweg en de Kalksheuvel zelf zullen gebruikt worden door aanwonenden. Geparkeerde auto’s aan de Kapelweg en het slechte wegdek van die weg maken deze weg voor doorgaande fietsers onveilig en onplezierig. Aanvullende maatregelen zullen nodig zijn. In het voorlopig ontwerp is een fietspad tussen d ‘Ekker en Colenhoef voorzien, echter om bezuinigingsredenen is dit fietspad juni 2018 middels collegebesluit geschrapt.

In verband met het bovenstaande hebben wij een formele “herziene zienswijze” ingediend: link 3

pdf ⋅ 2 MB

Advies werkgroep VLK

Download

In verband met het bovenstaande advies met betrekking tot het fietspad tussen Kapelweg en Colenhoef heeft de Fietsersbond een motivatie toegevoegd voor de aanleg van dit fietspad.

pdf ⋅ 341 KB

Motivatie aanleg fietspad VLK

Download