Werkgroep “Runsdijk”

De vertegenwoordiger van de Fietsersbond afdeling Boxtel: Pierre van den Oord

In de BOK is bepaald, in grote lijnen, dat de overweg, inclusief toeleidende en omliggende wegen, t.b.v. een duurzame oplossing voor de verkeersafwikkeling, veiligheid en leefbaarheid aangepast moet worden.
Het huidige doodlopende tweerichting fietspad langs de Gestelseweg zal worden doorgetrokken tot aan de komgrens van Esch. Het fietspad krijgt aparte spoorwegbomen.

De overweg Runsdijk ligt nog in de gemeente Haaren. In de nabije toekomst zal Esch aan Boxtel worden toegevoegd.

Na wat politieke strubbelingen is overeenstemming bereikt over de ligging van de overweg.