Werkgroep “tunnel (Tongersestraat)”

Vertegenwoordiger van de Fietsersbond, afdeling Boxtel: Pierre van den Oord

In de BOK is bepaald, in grote lijnen, dat de gelijkvloerse overwegen in de Tongesestraat worden opgeheven en dat er tussen de Breukelsestraat (waarmee feitelijk de van Hornstraat wordt bedoeld) en de Kapelweg een fietstunnel moet komen, met een “aansluiting” op Tongeren (in de oksel tussen de spoorlijnen naar Htb en Tlb).

In dit deelproject spelen voor de fietser de volgende punten:

  • de hellingspercentages van de in-/uitgangen. Voor oudere fietsers, kinderen, rolstoelen en scootmobielen moet dit percentage zo klein mogelijk zijn. Daartoe moeten de in-/uitgangen zo lang mogelijk zijn. Wij willen daarom een rechtstreekse aansluiting op de van Hornstraat. Aan de kant van de Kapelweg willen we een maximaal grote lus.
  • de aansluiting op Tongeren. In de bijlage bij de BOK wordt gesproken over een “luie trap met een fietsgoot”. In het voorlopig ontwerp is nu gekozen voor een trap die door fietsers niet, of niet zonder grote problemen, genomen kan worden. De fietsersbond wil hier een normale fiets-helling en als dit financieel niet haalbaar is minimaal de luie trap zoals in de BOK is bedoeld.

In dit verband hebben wij een “zienswijze” in voorbereiding (zie onderaan de pagina). De zienswijze betreft ook aandacht voor omrijden tijdens de bouw van de tunnel.

pdf ⋅ 932 KB

Advies werkgroep tunnel Tongersestraat

Download

pdf ⋅ 227 KB

Voorlopige zienswijze tunnel Tongersestraat

Download