Werkgroep “Tongeren”

Vertegenwoordiger van de Fietsersbond, afdeling Boxtel: Jos van Doremalen

In de BOK is bepaald, in grote lijnen, dat Tongeren moet worden aangepast met snelheidsbeperkingen voor gemotoriseerd verkeer t.b.v. de veiligheid voor het fietsverkeer.

De VLK (hierboven) wordt op het gebied van Tongeren aangesloten op de huidige weg naar Oisterwijk. Bij overweg D’Ekker wordt daartoe in de VLK een lus aangelegd. In die lus zal een aansluiting worden gemaakt op de Meezenlaan (verbindingsweg Tongeren).

De aansluiting op de Meezenlaan is ons inziens een uitnodiging voor sluipverkeer via de VLK naar Boxtel Noord (Selissenwal, restaurant de Ketting en even verder naar de A2). De wegenstructuur aldaar, het Essche Heike, de Molenwijkseweg (fietsstraat, langs sportpark Molenwijk met alle sport-accommodaties) en de Parkweg is ongeschikt voor dit sluipverkeer.

Voor de route tussen de spoorlijn Boxtel-Den Bosch (in het Essche Heike), de Molenwijkseweg, de Parklaan en de Brederodeweg (ter hoogte van ‘de Ketting’) is nu een 30km zone in voorbereiding. De constructie van de meeste weg-delen daarin dwingt deze maximum snelheid niet af; integendeel. Een recente reconstructie heeft het Essche Heike veranderd in een ‘race-baan’. Bovendien zijn wij van mening dat de 30km zone van toepassing moet zijn op het weg-deel in het Essche Heike tussen de spoorlijn en de Esschebaan.

pdf ⋅ 437 KB

Definitief adviesbijdrage Verkeersmaatregelen Tongeren

Download

pdf ⋅ 163 KB

Zienswijze verbindingsweg Tongeren

Download