Zienswijze Fietsersbond Boxtel bestemmingsplan verbindingsweg Tongeren

Onze zienswijze is gebaseerd op het streven de fietser zo veel mogelijk te ‘ontvlechten’. Met andere woorden probeer conflict situaties met snelverkeer indien mogelijk te mijden. Wat de verbindingsweg Tongeren betreft hebben we, enerzijds getracht waar mogelijk gebruik te aaken van de ingeplande fietspaden (Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (VLK)) en anderzijds de fietsers over minder drukke en aantrekkelijker (veiligheid, comfort en directheid) wegen te leiden. De Tongerenweg oost en de Braken voldoen hieraan en kunnen gezien de auto-intensiteit als fietsstraat ingericht worden. Verder streven wij ernaar bij elke lokale verandering het totale fietsbeeld (fietsnetwerk) te betrekken. Om die reden is bij deze zienswijze het  ontwerp Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) tunnel en het fietspad naar Ladonk vanuit d’Ekker van belang.

Concreet is onze zienswijze:

2018-07-12-Verbindingsweg-Tongeren-1

A1 Extra fietsverbinding

Een verbinding vanuit de weg Tongeren (oost) naar het VLK-fietspad is directer en veiliger. Vooral veiliger omdat de links afslaande fietser (komend vanuit Tongeren) vanuit de verbindingsweg naar het VLK fietspad weinig overzicht heeft. Die fietser is heel wat beter af met de extra fietsverbinding, immers op de kruising VLK-verbindingsweg heeft de fietser meer uitzicht en is in de voorrang.

A2 Fietsstraat Tongeren oost

De landweg Tongeren oost is bij uitstek geschikt voor een inrichting als fietsstraat omdat, de intensiteit van het snelverkeer beperkt is (verkeersmodel).
Voor de fietser van/naar Tongeren west is het aantrekkelijker en veiliger de route Tongeren west-VLK fietspad-extra fietsverbinding-
Tongeren oost in plaats van de route over de verbindingsweg met 3x een T-splitsing met (vracht) autoverkeer.

A3 Fietsen door Tongeren oost

De Meezenlaan zal naar verwachting drukker worden dan de Braken (verkeersmodel). Om die reden en de beperkte breedte i.v.m. de bomen,
zal de fietser vanuit Tongeren west eerder gaan kiezen voor de Braken om naar/van de wijken, scholen en andere activiteiten in Boxtel noord te rijden.
Voor Boxtel centrum is de meest logische verbinding via de oksel. Dan moet er in de oksel ook een helling komen naar de tunnel.

A4 Vrachtverkeer

Hier moet een bord verboden voor Vrachtverkeer (C07) m.u.v. bestemming komen. Dit om te voorkomen dat doorgaand vrachtverkeer op deze manier gebruik
gaat maken van allerlei landwegen en de bebouwde kom om naar de A2 te rijden. Op dit moment is bij d’Ekker nog geen bord voorzien.
De route Meezenlaan-Essche Heike-Molenwijkse weg-Heikantweg-Gestelseweg-Essche weg-A2 is niet voorzien van deze borden.

Er is meer dan de SCOPE

De PHS projecten blinken uit in het beperken van de uitvoeringen binnen de ‘scope’ . Met andere woorden de oplossing moet binnen de projectgrenzen
(de geel gemarkeerde vakjes hieronder) blijven. Je zou dit het promoten van een tunnelvisie kunnen noemen.
De ontwerp van de verbindingsweg zou los moeten staan van het PHS tunnelontwerp. Wij zijn van mening dat de zienswijze van een lokaal probleem of
lokale oplossing vanuit een breed perspectief beoordeelt moet worden.
Het ontwerp voor de tunnel ligt nog niet ter inzage. In onze zienswijze PHS tunnel onderschrijven wij het belang van de fietsverbinding van de oksel naar de tunnel.
De Tongereseweg naar het VLK fietspad is een directer en aantrekkelijker verbinding ten opzichte van de route via Kapelweg.

2018-07-12-Verbindingsweg-Tongeren-2

Met een beetje fantasie heb je hier het begin van een snelfietsroute Boxtel-Haaren-Oisterwijk-Tilburg.

Groet
Pierre van den Oord
(namens Fietsersbond afdeling Boxtel)

Categorieën