Zienswijze Keulsebaan

De Fietsersbond is van mening dat het anders kan, en moet. Ter onderbouwing van onze mening moeten we buiten de scope van het voorliggend ontwerp treden. De basis van deze onderbouwing vind u derhalve in een aparte bijlage. Deelproject Fietsinfra Zuid.

Onze zienswijze geeft een doorkijk naar onze toekomstige mobiliteit Met het oog op Move 31

  • –        besparing op kosten van fietsvoorzieningen (‘geen deelname’ in de VRI’s)
  • –        zodoende ook verbetering van doorstroming van snelverkeer,
  • –        de mogelijkheid op kruispunten (turbo)-rotondes te overwegen i.p.v.  VRI’s.
pdf ⋅ 590 KB

FB190523-zienswijze-Keulsebaan

Download

Categorieën