Zienswijze Move31

hazard-cotrol-1

De essentiële voorwaarde bij een mobiliteitsplan is een analyse van voertuig bewegingen (fiets en gemotoriseerd verkeer). De vermelding voor een analyse in fase 2 ontbreekt. Deze analyse kan worden gevolgd door een prognose: waar zullen fietsers en gemotoriseerd verkeer gaan rijden.

In de voorliggende visie fase 1 is het uitgangspunt ‘Meer ruimte voor de fiets door de auto’s zo snel mogelijk naar de snelweg te sturen’ te simpel voorgesteld. Ons inziens rijdt veel autoverkeer met bestemming binnen de kom. Kinderen naar school brengen, boodschappen, sport, bezoek. Die ritjes kunnen voor de gezonde bewoner van Boxtel eenvoudig en snel met de fiets maar dat gebeurt niet of onvoldoende

Ontvlechten, de meest effecieve aanpak.

pdf ⋅ 182 KB

FB190427-zienswijze-Move31-fase1

Download

Categorieën