Wegen in Boxtel

Wegen in Boxtel beter afstemmen op de fietser

Wegen in Boxtel

Binnen de kom moeten fietsers van 8-88 jaar veilig en zonder voortdurende angst voor passerende auto’s kunnen fietsen. Woonstraten (< 3000 mvt/etmaal) binnen een 15 of 30 zone voldoen hier meestal aan. Het zijn vooral de wijktoegangswegen (> 5000 mvt/etmaal) met gemengd verkeer die door fietsers zoveel mogelijk gemeden worden. Dat lukt slechts gedeeltelijk, er zullen altijd wegvakken zijn die niet gemeden kunnen worden. Ook niet door schoolkinderen en senioren

pdf ⋅ 1 MB

Fiets Top 10 en toekomstmobiliteit

Download

Categorieën